Những bài hát quan họ Bắc Ninh hay nhất bạn không nên bỏ lỡ

Quan họ là một loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của văn hóa dân gian Việt Nam. Nó xuất hiện trong nhiều lễ hội và cuộc sống. Và những bài hát quan họ Bắc Ninh hay nhất dưới đây bạn không nên bỏ lỡ.

Những bài hát quan họ Bắc Ninh hay nhất bạn không nên bỏ lỡ
Những bài hát quan họ Bắc Ninh hay nhất bạn không nên bỏ lỡ

Những bài hát quan họ Bắc Ninh hay nhất bạn không nên bỏ lỡ

Xem ngay: Lịch xem và giá vé cụ thể tại các địa điểm múa rối nước tphcm để nắm được thời gian

Chim khôn đỗ ngọn thầu

Bỉ
Chim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này người í ơ ờ ớ ơ vui i ối hư có ì i i i chốn ấy người ơ sầu à thì có í i i nơi a đã đành ì ì có chốn thời i í thôi i i….

Hát
Đa mang là mang chi nữa i i ơ ớ ơ để tội giời là giời ai mang này ố ai ơi em kể từ khi i i đã biết i ơ vàng nay a tuổi vàng này ố ai ơi em kể từ khi i i . Đã biết i ơ vàng nay a tuổi vàng ì ì.

Lòng càng là càng thảm thiết í ơ ớ ơ để dạ càng là càng ngẩn ngơ này ố ai ơi chứ em quản bao í i . Tháng i đợi í ơ chờ nay a năm chờ này ố ai ơi chứ em quản bao í i. Tháng i đợi í ơ chờ nay a năm chờ.

Nghĩ người là người dãi gió í ơ ớ ơ, để dầm mưa chứ mưa xót thầm này ố ai ơi em đã thề rằng ì ì, đôi i chữ ớ ơ tâm nay a đồng tâm này ố ai ơi em đã thề rằng ì ì, đôi i chữ ớ tâm nay a đồng tâm ì í i .

Trăm năm là năm thề rằng í ơ ớ ơ để ôm thầm là thầm thuyền ai này ố ai ơi đã bấy lâu nay i i, mới i được í ơ ơ ngày nay a một ngày này ố ai ơi đã bấy lâu nay í i, mới i được í ơ ơ ngày nay a một ngày ì ì

Dừng chân là chân tạm chút í ơ ớ ơ… để…sang…đây…sang đây i i tự…tình…này ố ai ơi chứ đến bây giờ ì ì, yến i đã ớ ơ oanh nay a gặp oanh này ố ai ơi chứ đến bây giờ ơ ơ, yến i đã ớ ơ oanh…nay a gặp…oanh ì…í… i…

Lời thơ:

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu
Người vui có chốn người sầu có nơi
Đã đành có chốn thì thôi
Đa mang chi nữa tội giời ai mang?
Sớm rằng sớm biết tuổi vàng
Lòng càng thảm thiết dạ càng ngẩn ngơ
Quản bao năm tháng đợi chờ
Thương người dãi gió dầm mưa xót thầm
Đôi rằng đôi chữ đồng tâm
Trăm năm thề sẽ âm thầm nhớ ai?
Bấy lâu mới có một ngày
Dừng chân tạm ***t sang đây tự tình
Bây giờ Yến đã gặp Oanh
Tương tư lẩn quất trên đầu chàng Sinh

Cilck ngay: những bài hát quan họ đặc sắc để biết thêm những bài hát hay

Em là con gái Bắc Ninh

Những bài hát quan họ Bắc Ninh hay nhất bạn không nên bỏ lỡ
Lời bài hát Em là con gái Bắc Ninh

Đôi tay nâng lấy cơi giầu ì..
Này trước mời quý khách,mấy sau à mời đôi í a bên.
Chúng em là con gái thì Bắc í í hi Ninh
Phong thư ớ hơ là thư nhắn nhạn í ơ ớ ơ ơ hơ
Này gửi í ơ ơ ơ hờ hơ người, này tình í ơ ơ ơ hờ hơ nhân.
Tiếng a đồn xa vui nay í đôi người tấn í i hi
đôi i người i tấn có đôi em tần.
Tiếng a đồn xa vui nay í đôi người tấn í i hi
đôi i người i tấn có đôi em tần.
Em lên ớ hơ là lên tỉnh hí Bắc í ơ ớ ơ hơ
này cho í ơ ơ ơ hờ hơ gần ì hì
Này yến í ơ ơ ơ hờ hơ oanh.
Tiếng đồn xa vui nay i ngoài phố í i hi
ngoài i hì phố có a trong thành.
Tiếng đồn xa vui nay i ngoài i hi phố í i hi
ngoài i hì phố có a trong thành.
Chợ Niềm ớ hơ là Niềm chợ Lớn í ơ ơ ớ ơ này dập í ơ ơ ớ ơ dìu.
Này sóng í ơ ơ ờ ớ chơi, ố ô là giai thanh tân thì sánh ai í i.
Sánh với gái có a mĩ miều, ố ố là giai thanh tân
thì sánh gái í i sánh với gái có a mĩ miều,
ố ố là giai thanh tân thì sánh với gái í i
sánh với gái có mấy a mĩ miều
Rủ nhau ớ ơ là nhau đi chơi hội í ơ ơ ớ ơ này chùa í ơ ơ ờ ớ Tiêu.
Này một í ơ ơ ờ ớ ngày,ố ô là mồng ba tháng ba, là đi chơi hội í i.
Đi í i chơi hội có a Phủ Dày, ố ô là mồng ba tháng ba,
là đi chơi hội í i. Đi í i chơi hội có a Phủ Dày.
Vui thời ớ ơ là thời vui vậy í ơ ơ ớ ơ này chẳng í ơ ơ ờ ớ tày i hì

Bằng ở í ơ ơ ơ hờ hơ đây, ố ô tình bằng ái i ân i.
Trăm em xin đợi í ơ ơ nghìn em xin chờ,
ơ là a Hai ơi, ơ là anh Ba ơi, cái chút tình riêng
Trăm em xin đợi í ơ hơ nghìn em xin chờ ới a ới à hà là chờ từ đây i hi.

Trên đây là những bài hát quan họ Bắc Ninh hay nhất bạn không nên bỏ lỡ. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.

Rate this post